Duyurular

Duyuru Tarih
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar 08.10.2022
Ticari Alacak (Kredi) Sigortası Genel Şartları 23.09.2022
10/04/2017 Tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/25) 15.08.2022
Hayat Sigortalarında Ayrılma Değerinin Hesaplanması ve Ölüm Düzeyi Tablolarına İlişkin Genelge'nin (2022/23) 12.08.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2022
Hayat Sigortaları Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/11) 11.08.2022
2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2022/21 sayılı Genelge 08.08.2022
2022/24 sayılı “2020/8 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 04.08.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinde Kullanılacak Ödeme Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2022/10) 25.07.2022
2022/22 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 22.07.2022