Hakkımızda

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Kurumun Misyonu

Sigortalılar ve katılımcılar ile sektörde yer alan diğer kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini korumak, kişi ve kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak piyasa düzenini tesis etmek, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarımızla işbirliği halinde finansal piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmak, bu misyonun temini için etkin bir düzenleme ve denetim sistemi kurmaktır.

Kurumun Vizyonu

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin; istikrarlı, güvenilir, uluslararası piyasalara entegre şekilde gelişmesini sağlayan düzenleme ve denetim politikaları ile referans alınan bir otorite olmak.