Mevzuat

Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları

2019 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3)
PDF için 2019-3 Sayılı Genelge'yi Tıklayınız
Sektör Duyuruları
Bilanço ve Gelir Tablosunun SGS Portalına Yüklenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2019/1)
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/2)
Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusunda (2017/3) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2019/9)
Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusunda (2017/3) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2019/9) Açıklama
2018 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2018/5)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2018/7)
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2018/1)
2017 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge (2017/2)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2017/19)
Risk Profil Anketine İlişkin Genelge (2017/20)
Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge (2017/21)
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2)
Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2017/3)
2016 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2016/12)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/14)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2016/20) (2016/39 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/31) (2016/34 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/34)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge (2016/39)
2019/3 Sayılı Genelge ile Güncellenmiş Versiyon
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler Hakkında Sektör Duyurusu (2016/10)
Bireysel Emeklilik Hakkında Sektör Duyurusu (2016/20)
Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30)
Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Yetkilendirilecek Olan Emeklilik Şirketlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/31)
2015 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33) (2015/50 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2015/35) Ek-1A Ek-1B Ek-2
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42)
Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/46) (2016/39 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Emelilik Planı Hakkında Genelge (2015/47) (2016/39 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/50)
Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması İlişkin Genelge (2015/51)
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2015/56)
Sektör Duyuruları
Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42)
Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu (2015/43)
2014 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2014/7)
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge (2014/17)
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/7)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu(2014/11)
6327 Sayılı Kanunun Geçici 2'nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/15)
Diğer
Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.1 Sayılı İlke Kararı
2013 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2013/10) (2016/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Tebliğler
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/5)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/7)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu (2013/10)
2012 (Linkler hazırlanıyor)
Tebliğler
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/4)
Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2012/9)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (2012/13)
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu (2012/14)
Diğer
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Açıklamalar
Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemelerinden Yapılan Kesintilere İlişkin Önemli Duyuru
2011 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge (2011/8)
2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı Olarak Uygulanması Hakkında Genelge (2011/10)
Sektör Duyuruları
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (2011/9)
2010 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2010/7)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge (2010/10)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15'inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge (2010/11)
2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2010/16)
Sektör Duyuruları
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/8)
2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu İle Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/14)
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (2010/19)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/21)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/22)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/29)
Diğer
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 Tarihli ve 21/640 Sayılı Kararı
2009 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge (2009/15)
Tebliğler
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/8)
Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/13)
2008 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge (2008/4)
Ekler...
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (2008/5)
Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge (2008/13)
Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge (2008/19)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge ve Formlar ile Üye ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge (2008/24)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (2008/25)
Bireysel Emeklilik Mevzuatı Uyarınca Çıkarılmış Olan Bazı Genelge ve Özelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2008/30)
Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge (2008/35)
Tebliğler
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (2008/1)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Emeklilik Planlarındaki Fon Portföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/5)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/8)
Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (2008/9)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Bazı Hususların Açıklanmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/23)
Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/33)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/40)
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2008/41)
2007 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/15)
2006 (Linkler hazırlanıyor)
Tebliğler
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 258)
2005 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına İlişkin 2004/6 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2005/3)
Tebliğler
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 257)
Diğer
Sermaye Piyasası Kurulunun 03.06.2005 Tarih ve 22/719 Sayılı Kararı
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.06.2005 Tarih ve 26/843 Sayılı İlke Kararı
2004 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (2004/2)
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Hayat Sigortalarında Geçen Sürenin Hesabına İlişkin Genelge (2004/3)
Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Kullanılacak Açıklamalar ile Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarına İlişkin Genelge (2004/4)
Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına İlişkin Genelge (2004/6)
Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin 2004/2 No’lu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2004/7)
Tebliğler
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (2004/2)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)
2003 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (2003/5)
Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelgede (Genelge No : 2003/5) Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge(2003/7)
Tebliğler
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Diğer
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.7.2003 Tarih ve 36/852 Sayılı Kararı
Sigorta Denetleme Kurulu Tarafından Hazırlanan Denetim Rehberi Taslakları (Linkler hazırlanıyor)