Duyurular

Duyuru Tarih
2017/1 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2024/2) 15.02.2024
2017/17 Sayılı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2024/9) 15.02.2024
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2023/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2024/8) 13.02.2024
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin 2024/4 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2024/7) 02.02.2024
Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu Hakkında Genelge (2024/6) 31.01.2024
2024/1 sayılı Merkezi Alacağın Devri Fonu Duyurusu 25.01.2024
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Hazırlanacak Yönetim Beyanına İlişkin Genelge 22.01.2024
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2024/4) 18.01.2024
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2024
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 15.01.2024