Duyurular

Duyuru Tarih
İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat Onaylanmıştır 01.07.2022
"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır 27.05.2022
2022/6 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 5) 23.05.2022
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15) 12.05.2022
2022/5 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 4) 23.05.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Si·gortasinda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.05.2022
2022/13 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 27.04.2022
2017/21 Sayılı "Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği İle Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/11) 14.04.2022
2022/9 Sayılı Meblağ Sigortalarında Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılmasına İlişkin Genelge 06.04.2022
2022/8 Sayılı Matematik Karşılıklar Hesabına İlişkin Genelge 06.04.2022