Duyurular

Duyuru Tarih
2022/26 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgenin (2020/8) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge 13.10.2022
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2022/12) 12.10.2022
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar 08.10.2022
Ticari Alacak (Kredi) Sigortası Genel Şartları 23.09.2022
10/04/2017 Tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/25) 15.08.2022
Hayat Sigortalarında Ayrılma Değerinin Hesaplanması ve Ölüm Düzeyi Tablolarına İlişkin Genelge'nin (2022/23) 12.08.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2022
Hayat Sigortaları Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/11) 11.08.2022
2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2022/21 sayılı Genelge 08.08.2022
2022/24 sayılı “2020/8 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 04.08.2022