Duyurular

Duyuru Tarih
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/A Maddesi Kapsamında Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabı Tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Beyana İlişkin Genelge (2023/11) 22.03.2023
Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Bölgelerde Hayat Sigortaları Uygulamalarına Dair Sektör Duyurusu (2023/6) 16.03.2023
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 13.03.2023
Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 13.03.2023
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/5) 03.03.2023
"Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır 28.02.2023
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/4) 15.02.2023
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.02.2023
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/3) 10.02.2023
2023-1 sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2023/5) 09.02.2023