Duyurular

Duyuru Tarih
Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Katkı Payı Yatırmak Suretiyle Vatandaşlık veya Uzun Dönemli İkamet İzni Başvurusunda Bulunacak Yabancıların Uygunluk Belgesi Almak için Kurumumuza Yapacakları Başvurularda Uygulanacak Usul ve Esaslar 16.08.2022
SEDDK Başkanı Eroğlu Fair Forum’da 37 Ülkeden 300 Katılımcıya Seslendi 28.09.2022
Ticari Alacak (Kredi) Sigortası Genel Şartları 23.09.2022
Emeklilik Yatırım Fonları Daha Güçlü Hale Gelecek 19.09.2022
27 Ağustos 2022 Tarihinde Yapılan Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı Sonuçları Açıklandı 14.09.2022
SEDDK Yeni Dönem Stratejisini Paylaştı 07.09.2022
Zorunlu Trafik Sigortası Sürprim İadesine İlişkin Duyuru 17.08.2022
10/04/2017 Tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/25) 15.08.2022
Hayat Sigortalarında Ayrılma Değerinin Hesaplanması ve Ölüm Düzeyi Tablolarına İlişkin Genelge'nin (2022/23) 12.08.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2022
SEDDK'dan Zorunlu Trafik Sigortası İçin Kapsamlı Tarife 12.08.2022
Hayat Sigortaları Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/11) 11.08.2022
SEDDK, Yabancıların BES’e Katılımına İlişkin Usul ve Esasları Belirledi 10.08.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Duyurusu 09.08.2022
2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2022/21 sayılı Genelge 08.08.2022
2022/24 sayılı “2020/8 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 04.08.2022
SEDDK, Trafik Sigortası İçin Yeni Yol Haritası Çiziyor 27.07.2022
Zorunlu Trafik Sigortası Prim Ödemelerine İlişkin Basın Açıklaması 25.07.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinde Kullanılacak Ödeme Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2022/10) 25.07.2022
2022/22 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 22.07.2022
SEDDK'nın yeni Başkanı ve Kurul Üyeleri göreve başladı 20.07.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 04.07.2022
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu II 01.07.2022
SEDDK Değer Kaybı Platform Basın Açıklaması 29.06.2022
2022/8 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Tanzimi ve Prim Ödemelerine İlişkin Sektör Duyurusu 28.06.2022
2022/7 Sayılı Sermaye Yeterliliği Hesaplamasına İlişkin Sektör Duyurusu 22.06.2022
2022/19 Sayılı Tesis Edilecek Teminat Tutarına İlişkin Genelge 22.06.2022
Bireysel Emeklilik İşlemleri (3. Basamak) Denetim Rehberi 16.06.2022
2021 Yılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor 15.06.2022
Statik IP Uygulaması Hakkında Duyuru 10.06.2022
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge (2022/18) 02.06.2022
Hayat Sigortası Genel Şartları 01.06.2022
2016/39 Sayılı “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge”de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/17) 31.05.2022
Teysir Modeli İslam Aleminde Olumlu Karşılık Buldu 31.05.2022
AAOIFI İle Kurumumuz Arasında İşbirliği Anlaşması (MoU) İmzalandı 31.05.2022
2022/16 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge 30.05.2022
İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat Onaylanmıştır 01.07.2022
"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır 27.05.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Hakkında Basın Duyurusu 27.05.2022
2022/6 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 5) 23.05.2022
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15) 12.05.2022
2022/5 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 4) 23.05.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Si·gortasinda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.05.2022
Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Bireysel Emeklilik Sistemine Yatırılacak En Az 500.000 Amerikan Doları Veya Karşılığı Döviz Tutarına Devlet Katkısı Uygulanması Hakkında Duyuru 13.05.2022
2022/13 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 27.04.2022
Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-Başvuru Sistemi Hakkında Basın Açıklaması 26.04.2022
2017/21 Sayılı "Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği İle Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/11) 14.04.2022
2022/9 Sayılı Meblağ Sigortalarında Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılmasına İlişkin Genelge 06.04.2022
2022/8 Sayılı Matematik Karşılıklar Hesabına İlişkin Genelge 06.04.2022
SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, TSB'nin Genel Kurulu'na Katıldı 01.04.2022
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalarda Kredi Kullananların Bilgilendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2022/3) 01.04.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgelere Ait Duyuru 31.03.2022
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/7) 18.03.2022
Nükleer Enerjiye Sigorta Güvencesinde Uluslararası Standartlara Geçildi 09.03.2022
SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, İTO'da Düzenlenen Sektörel Toplantıya Katıldı 28.03.2022
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/2) 10.02.2022
2015/54 sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/6) 23.02.2022
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2022/5) 21.02.2022
2022 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı 18.02.2022
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2022/4) 16.02.2022
2022/2 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 03.02.2022
Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Cayma ve Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanların Sisteme Yeniden Dahil Edilmesi ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru 01.02.2022
2022/1 Sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı 3) 27.01.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu 21.01.2022
Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Yeni Avantajlar Hakkında Duyuru 12.01.2022
2021-02 KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylardan Atamalarına Esas İstenilecek Belgelere Ait Duyuru 11.01.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 06.01.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonuçlarına Ait Duyuru 05.01.2022
Kara Araçları Sorumluluk Branşında Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge yayımlandı 30.12.2021
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hk. Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2021
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge yayımlandı 30.12.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu 31.12.2021
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 31.12.2021
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2021/29) 15.12.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 08.12.2021
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik 08.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı 08.12.2021
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu II 27.12.2021
Statik IP Uygulaması Hakkında Duyuru 27.12.2021
Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasının SEDDK'yı Ziyareti 08.12.2021
Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/24) 30.11.2021
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kar Dağıtımına İlişkin Genelge (2021/25) 26.11.2021
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/22) 25.11.2021
TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı 2) 07.12.2021
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Duyurusu 07.12.2021
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 10.11.2021
Teknik Karşılıklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 10.11.2021
Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 27.10.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Yayımlandı 25.11.2021
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.10.2021
Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Şirket ve Kuruluşlar İçin "Katılım Uygulama Rehberi" Yayımlandı 25.11.2021
2021/17 Sayılı Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge 28.09.2021
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu 15.11.2021
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2021
Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge (2021/16) 22.09.2021
2021/14 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge 31.08.2021
Kurumumuzca Dışarıdan Danışma Komitesi Hizmeti Sunması Uygun Görülen Müessese Listesi 20.08.2021
TFRS Değişiklerine Uyum Kapsamında Kurumun Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı I) 05.11.2021
11 Ağustos 2021 Tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta Gerçekleşen Sel Felaketinde Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/10) 20.08.2021
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.08.2021
28 Temmuz 2021 Tarihinde Başlayan Orman Yangınlarında Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/7) 06.08.2021
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede (2021/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/11) 29.07.2021
2015/11 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/12) 29.07.2021
2021-01 KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylardan Atamalarına Esas İstenilecek Belgelere Ait Duyuru 26.07.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 16.06.2021
Katılım Uyum Denetim Rehberi Yayımlandı 03.05.2021
2020-03 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge Değişikliği Yapılmasına Dair Genelge (2021/07) Yayımlandı 22.04.2021
Dışarıdan Danışma Komitesi Hizmeti Verecek Müesseselere İlişkin Duyuru 05.04.2021
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge Yayımlandı 01.04.2021
SEDDK web sitesi açıldı 26.03.2021
2021/1 Sayılı Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2021/2) 08.03.2021
3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2021
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1) 15.02.2021