Duyurular

Duyuru Tarih
Borsa İstanbul’un Pay Piyasası İşlemlerinin Durdurulmasına Bağlı Olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının Alım Ve Satımı Hakkında Sektör Duyurusu 08.02.2023
Depremden Etkilenen Bölgelerde Trafik Sigortası Gecikmelerinde İlave Prim Uygulanmamasına İlişkin Sektör Duyurusu 2023/1 06.02.2023
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/18) 02.02.2023
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/4) 26.01.2023
2023/3 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge 25.01.2023
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 07.01.2023
2023/2 sayılı Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin Genelge 04.01.2023
2023/1 sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge 04.01.2023
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2022
2022/15 Sayılı Şirketler Tarafından Bazı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu 29.12.2022