Duyurular

Duyuru Tarih
2023/23 sayılı Deprem Ek Teminatı Durumuna Göre Yangın Poliçelerinin Şekil Şartlarına İlişkin Genelge 28.07.2023
Luxus Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ’nin Ruhsatlarının İptal Edilmesine İlişkin 430 Sayılı Kurul Kararı 25.07.2023
Dalya Sigorta Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.’nin Uygunluk Belgesinin İptal Edilmesine İlişkin 429 sayılı Kurul Kararı 25.07.2023
2023/21 sayılı ‘Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’ 13.07.2023
2023/20 sayılı ‘2023/1 Sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’ 13.07.2023
2015/54 Sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/19) 20.06.2023
2023/17 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Borsa İstanbul’dan Edindikleri Kendi Hisselerinin Sermaye Yeterliliğinde Değerlendirilmesine İlişkin Genelge 20.06.2023
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2023
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.05.2023