Hakkımızda

Kullanım Şartları

SEDDK web sitesine hoş geldiniz.

Kullanıcılar bu web sitesini kullandıkları takdirde aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

  • SEDDK web sitesi, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir.
  • Web sitesinde yer alan bilgiler, kişi ve kuruluşlara yönelik talimat verilmesi, hukuken onların herhangi bir doğrultuya yönlendirilmesi amaçlarını ve tebligat niteliğini taşımamaktadır.
  • Web sitesinde yer alan bilgiler yalnızca kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı SEDDK'nın yazılı iznine tabidir.
  • SEDDK, web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmek amacıyla azami özeni göstermekle birlikte, SEDDK'nın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde kefalet veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. SEDDK tarafından yayınlanan bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde, SEDDK’ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez. Kullanıcıların, sitede yer alan bilgileri herhangi bir şekil ve surette kullanmadan önce, konuyla ilgili uzmanlara danışmaları tavsiye edilmektedir.
  • İnsan hataları, teknik veya diğer faktörler nedeniyle hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığının veya güncellik yitirmesinin vuku bulabileceğinden dolayı, SEDDK sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu bulunmamaktadır.
  • Web sitesinde yer alan tüm bilgiler, önceden kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın SEDDK tarafından değiştirilebilir ve ön bilgi verilmeden kullanım dışı bırakılabilir.
  • Web sitesi içerisindeki bilgilerin bir kısmı doğrudan kurum tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak SEDDK tarafından yayınlanmakta olup telif hakkı ve diğer her türlü hakkı SEDDK’ya aittir. Web sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer web sitelerindeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, SEDDK'yı bağlayıcılığı bulunmamaktadır.