Hakkımızda

Organizasyon Şeması

Mehmet Akif EROĞLU

Başkan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Mehmet Akif EROĞLU 1992 yılında Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 2001 yılında “ABD bankacılık sistemi ve mevduat sigortacılığı” konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Washington D.C.’ye geçici görevle gitti. 2003 yılında TBMM nezdinde “İmar Bankası Araştırma Komisyonu”nda çalıştı. 2004-2006 döneminde ABD Chicago’da Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. 2007 yılında ABD’de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School’dan “Denetim Grup Başkanlığı” sertifikası aldı. Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda “Denetim Daire Başkanlığı’na atandı. Eylül 2009 itibariyle Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katıldı. 2010 yılı itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine, 2012 yılında ise Ziraat Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğüne atandı. 2015-2020 yıllarında Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2020-2022 yıllarında Motorlu Taşıt Büro Ülke Müdürlüğü görevini sürdüren Eroğlu, 7 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atandı. Eroğlu, görev yaptığı dönemlerde TARSİM ve TSEV YK Başkanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği, DASK, Tahkim, Güvence Hesabı, Türk Loydu, Türk P&I Yönetim Kurulu üyelikleri de yapmış olup, YMM ve Bağımsız Denetim Sertifikasına sahiptir.

Dilek SAKALLIOĞLU

Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olan Dilek SAKALLIOĞLU, 2005 yılında (mülga) T.C. Hazine Müsteşarlığı (güncel adı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 2009 yılında Kurulun yeterlilik sınavını kazanarak Müşterek Kararla Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. Devlet bursu ile 2013 – 2015 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri New York Şehir Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2017 yılı Ekim – Aralık döneminde Japonya Finansal Hizmetler Kurumu nezdindeki Küresel Finansal Ortaklık Merkezi tarafından Tokyo’da düzenlenen eğitim programına katıldı ve sertifika ile eğitimi tamamladı. 2017 yılı Aralık ayında Japonya Keio Üniversitesi ve Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Ekonomide Güncel Makro Ekonomi Politikaları eğitimini tamamlayarak sertifika aldı. 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde (mülga) T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanı ve 2018 yılı Haziran – 2020 yılı Haziran döneminde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 05.06.2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulmasına müteakip 15.09.2020 tarihinde Sigortacılık Uzmanı olarak atandı. SEDDK’da; 2020 yılı Kasım – 2021 yılı Mart döneminde Hayat Dışı Denetim Dairesi Başkanı (V.), 2021 yılı Mart – 2022 yılı Kasım döneminde Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevlerinde bulunan SAKALLIOĞLU, 07.11.2022 tarihinden itibaren Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Fatma Ebru GENÇOSMANOĞLU

Başkan Yardımcısı

1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Gençosmanoğlu, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı (güncel adı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Devlet bursu ile 2000-2002 yılları arasında Illinois Üniversitesi Finans Bölümü Urbana-Champaign, ABD’de yüksek lisans eğitimi aldı. Ayrıca; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümündeki yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamladı. Gerek hayat dışı sigortalar gerekse de hayat sigortaları ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi, uygulamanın takibi, gerekli güncellemelerin temini ve ilgili paydaşlar ile koordinasyonun sağlanmasında görev aldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak 2004-2006 tarihleri arasında Güvence Hesabı Yönetim Kurulu Üyeliğine ve 2010-2021 tarihleri arasında Aktüerya Sınav Düzenleme Kurulu Üyeliğine atandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kuruluşu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kuruluşu, Ülkemizin aktüer ihtiyacının karşılanmasını teminen Aktüerya Projesinin yürütülmesi, İlk Ulusal Mortalite ve Morbidite Tablolarının hazırlaması gibi çalışmalarda proje üyesi veya proje sorumlusu olarak görev yaptı. 2020 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kuruluş sürecinde Sorumlu Personel olarak görev aldı. Sigortacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini 2016-2022 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda vermiş olduğu dersler ile gençlere aktararak sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerine yetişmiş iş gücü sağlanması için gayret gösterdi. Eski adı ile T.C. Hazine Müsteşarlığı’nda Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün ihdası sonrasında ilk işe giren uzman yardımcıları arasında yer alan Gençosmanoğlu, 05/09/2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Mehmet VERİM

Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Mehmet VERİM, 1993 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı. 1997 yılında Kurulun yeterlilik sınavını kazanarak Müşterek Kararla Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. Hazine Müsteşarlığı tarafından 1997 yılında 3 ay süreyle “Risk Analizi”, 2003 yılında 3 ay süreyle “Teknik Karşılıklar” konusunda İngiltere’ye, 2013 yılında 6 ay süreyle “Grup ve Grup Bazında Denetim” konusunda ABD’ye araştırmalarda bulunmak üzere geçici görevle gönderildi. 2000-2005 yılları arasında 5 yıl Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen İnter Sigorta AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında 5 yıl T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nun İstanbul Grup Başkanlığı görevini yerine getirdi. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı döneminde Müsteşar onayı ile kurulan (sigortacılık, BES, reasürans alanında) Mevzuat Hazırlama, Rapor Okuma komitelerinde görev aldı. 05/06/2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulmasına müteakip 15/09/2020 tarihinde Sigortacılık Uzmanı olarak atandı. SEDDK’de 2021 yılı haziran ayında Başkan Danışmanlığına ve 2022 yılı ağustos ayında Başkan Yardımcılığına atandı. Başkan Danışmanlığı döneminde aynı zamanda Rapor Okuma Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Uluç İÇÖZ

Başkan Yardımcısı

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan İÇÖZ, 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında ABD'de Georgia State Üniversitesi Risk Yönetimi ve Sigortacılık Bölümünde Yüksek Lisans Derecesini 2003 yılında Yılın Öğrencisi seçilerek tamamladı. 2019 yılına kadar Hazine Müsteşarlığı ve güncel adıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ndeki kariyeri boyunca birçok AB ve Dünya Bankası projeleri, OECD Özel Emeklilik Çalışma Grubu İcra Komitesi üyeliği, IOPS (Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşları Birliği) Yönetim Kurulu üyeliği, Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ağustos 2019-Ekim 2020 döneminde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’de Dış İlişkiler, Dış Ticaret ve Sigortacılık konularından sorumlu Direktör olarak görev yaptı. İÇÖZ, 01.10.2020 tarihinden bu yana Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İÇÖZ’ ün, sigortacılık ve özel emeklilik alanında Ulusal ve Uluslararası İstatistik Kongrelerinde sunulan çeşitli makaleleri ve yurt dışında yayımlanan yayınlarda bölüm bazında katkıları bulunmaktadır.