Mevzuat

Yönetmelikler

Mevzuat Tarih
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2024
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29.12.2023
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2023
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 08.11.2023
Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelik 27.10.2023
Nükleer Sigorta Havuzunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27.10.2023
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2023
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.05.2023
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.2023
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2022
Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik 18.10.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.08.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasinda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik 17.05.2022
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.04.2022
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.04.2022
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hk. Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2021
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik 25.11.2021
Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 27.10.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2021
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2021
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2021
Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 19.12.2020
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.12.2020
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 14.02.2020
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği 18.04.2019
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.09.2017
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği 25.08.2015
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 23.08.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 28.08.2015
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği 15.08.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik 07.08.2007