Duyurular

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesini, sektörümüzdeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunu ve sigortalılara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacak nitelikte düzenlemeler içeren "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik" 25/11/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe erişmek için tıklayınız.