Duyurular

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgelere Ait Duyuru

Kurumumuzca 25.12.2021 tarihinde yazılısı, 09-10-11/02/2022 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan 15 (onbeş) adayın (asıl) atamalarına esas olmak üzere aşağıda istenilen belgeleri en geç 13.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurumumuz Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına (Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İSTANBUL) şahsen müracaat ederek, teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLECEK BELGELER

 1. Atama Başvuru Formu (Kurumdan temin edilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi. (Kurum tarafından onaylanacaktır.)
 3. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya onaylı sureti.
 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
 5. Erkek adaylardan askerlik durumuna dair beyan.
 6. Adli sicil beyanı.
 7. Güvenlik Soruşturması Formu. (Bilgisayar ile doldurulacaktır)
 8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.
 9. Mal bildirim beyannamesi.
 10. Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.
 11. Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

AÇIKLAMALAR

 • 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki belgeler Kurumun resmi internet sitesinden (www.seddk.gov.tr) temin edilerek doldurulacaktır.
 • İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Not: 7, 8 ve 9. maddelerdeki belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Güvenlik Soruşturması formu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Mal Bildirimi Formu formu

DUYURULUR

İSTANBUL, 31/03/2022

Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav sonuçları için tıklayınız.