Duyurular

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge Yayımlandı

 

Bilindiği üzere, 19 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” katılım esaslı faaliyette bulunan şirket ve kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Söz konusu Yönetmelik ile genel çerçevesi çizilen esas, usul ve mekanizmalar “Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge (2021/3)” ile detay düzeyde açıklanmaktadır.

Toplamda 8 bölümden oluşan Genelge ile; danışma komitesi ve üyelerine, katılım uyum birimine, katılım iç denetim raporuna, eğitim, sınav ve sertifikasyon programına, faaliyet ruhsatı ve bazı şirket işlemlerine, bireysel emeklilik faaliyetlerine, dışarıdan danışma komitesi hizmeti verecek müesseselerin belirlenmesine ilişkin detay düzenlemeler yapılmış olup, sigorta ve reasürans şirketlerinin portföy devri, aracıların eğitimi ve otomatik katılım sistemi gibi hususların yer aldığı geçiş hükümleri de tanımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeye buradan ulaşılabilir.