Duyurular

2022 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir.

Bu kapsamda, aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

  Birinci Sınav Dönemi İkinci Sınav Dönemi
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik 14 Mayıs 2022 / Sabah 10 Eylül 2022 / Sabah
İstatistik ve Olasılık 14 Mayıs 2022 / Öğleden Sonra 10 Eylül 2022 / Öğleden Sonra
Matematik 15 Mayıs 2022 / Sabah 11 Eylül 2022 / Sabah
Temel Sigortacılık ve Ekonomi 15 Mayıs 2022 / Öğleden Sonra 11 Eylül 2022 / Öğleden Sonra
İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama 28 Mayıs 2022 / Sabah 24 Eylül 2022 / Öğleden Sonra
Sigorta MAtematiği (Hayat ve Hayat Dışı) 28 Mayıs 2022 / Öğleden Sonra 24 Eylül 2022 / Sabah
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme 29 Mayıs 2022 / Sabah 25 Eylül 2022 / Öğleden Sonra
Finans Teorisi ve Uygulamaları 29 Mayıs 2022 / Öğleden Sonra 25 Eylül 2022 / Sabah
Üçüncü Seviye Sınavları
Finans Yatırım ve Risk Analizi 12 Kasım 2022 / Öğleden Sonra
Emeklilik Sistemleri 19 Kasım 2022 / Öğleden Sonra
Hayat Sigortaları 20 Kasım 2022 / Öğleden Sonra
Sağlık Sigortaları 26 Kasım 2022 / Öğleden Sonra
Hayat-Dışı Sigortalar 27 Kasım 2022 / Öğleden Sonra
Dördüncü Seviye Sınavları
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve 18 Aralık 2022 / Öğleden Sonra

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir.

Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.seddk.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2022 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2022 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilir.

Kamuoyuna duyurulur.