Duyurular

2021-02 KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylardan Atamalarına Esas İstenilecek Belgelere Ait Duyuru

2021/02 KPPS sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirmesi yapılan adayların atamalarına esas olmak üzere aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 28.01.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurumumuz Yönetim Daire Başkanlığına (Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İSTANBUL) şahsen müracaat ederek, belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLECEK BELGELER;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (3 Adet).
  • Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Kurumumuzca onaylanacaktır.
 2. KPSS sonuç belgesi.
 3. Öğrenim Durumuna ait belgeler.
  • Yükseköğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.
  • Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı okunmuş ise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi. (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir)
  • Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.
  • Öğrenim Durumuna ait belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Kurumumuzca onaylanacaktır.
 4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.
 5. Mal Bildirim Formu (1 Adet).
  • Mal Bildirim Formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak doldurulması.
 6. Son üç ay içinde çekilmiş 6 adet, 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf.
  • Fotoğrafların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olması.
 7. Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşlarında çalışıyor ise çalıştığı kurumdaki statüsü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

AÇIKLAMALAR,

 • 4 ve 5'inci maddelerdeki belgeler https://seddk.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.
 • Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (ikametgah ve tebligat adresi, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belge fotokopileri, aslı ile birlikte getirilmesi halinde Kurumumuzca onaylanacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Not: 4. ve 5. maddelerdeki belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Mal Bildirimi Formu