BKBS Kısa Mesaj Bilgilendirme

Zorunlu Deprem Sigortası

Bu metinde, kullanmış olduğunuz krediyle bağlantılı olarak satın aldığınız sigortadan kaynaklanan haklarınıza ilişkin özet bir bilgilendirme yapılmaktadır. Satın alınan sigorta özelinde istisnai durumlar olabilecektir. Sigortanıza ilişkin detaylı bilgiye, tarafınıza iletilen poliçe ve bilgilendirme metninizden ulaşabilirsiniz.

SİGORTANIN ZORUNLULUĞU

  • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız zorunludur.
  • Sigortanızı yaptırmamanız durumunda kredi kuruluşunca tarafınıza bilgi verilerek prim tutarı sizden tahsil edilmek kaydıyla sigortanız yapılır.

SİGORTANIN ÖNEMİ

  • Sigortanın sağladığı güvence sayesinde teminat altına alınan riskin tamamen veya kısmen gerçekleşmesi durumunda, teminat limitine kadar tazminat ödemesi DASK 1 tarafından yapılacaktır.

İPTAL VE FESİH

  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi, genel şartların 2 "C.2- Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Fesih ve İptaller" başlıklı maddesinde belirtilen durumlar dışında iptal edilemez.

YENİLEME

  • Kredi süresince, sigortanızı yenilememeniz durumunda kredi kuruluşunca tarafınıza bilgi verilerek prim tutarı sizden tahsil edilmek kaydıyla sigortanızın yenilemesi gerçekleştirilir.
  1. DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
  2. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.