BKBS Kısa Mesaj Bilgilendirme

Hayat Sigortası

Bu metinde, kullanmış olduğunuz krediyle bağlantılı olarak satın aldığınız sigortadan kaynaklanan haklarınıza ilişkin özet bir bilgilendirme yapılmaktadır. Satın alınan sigorta özelinde istisnai durumlar olabilecektir. Sigortanıza ilişkin detaylı bilgiye, tarafınıza iletilen poliçe ve bilgilendirme metninizden ulaşabilirsiniz.

SİGORTANIN ÖNEMİ

 • Sigorta, karşılaşacağınız tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından sizleri maddi olarak korumayı amaçlar. Poliçeniz hakkında detaylı bilgiye ve poliçeniz kapsamında bulunan teminatlara, poliçe genel 1 ve özel şartlarından ulaşabilirsiniz
 • Tazminat aşamasında hak kaybına uğramamanız için primlerinizi aksatmadan ödemeniz ve sağlık beyanınızı doğru ve eksiksiz vermeniz önemlidir.

BAŞKA POLİÇE SUNULMASI

 • Başka bir sigorta poliçesi 2 getirmeniz durumunda mevcut poliçe iptal edilerek prim iadesi yapılacaktır.

CAYMA HAKKI

 • Cayma hakkınızı kullanabileceğinizin bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilirsiniz. Bilgilendirme yapılmamışsa, cayma hakkınız ilk primin ödenmesinden itibaren bir ay sonra sona erecektir. 3
 • Ancak cayma hakkınızı kullanmanız durumunda, vefat halinde kredi borcunuzu mirasçılarınız ödemek zorunda kalabilir.
 • Sözleşmeyi aldığınız yöntemden daha ağır koşullar içeren başka bir yöntem ile cayma hakkınızı kullanmanız istenemez. 4

AYRILMA HAKKI

 • Bir yıldan uzun süreli poliçenizi 5 bir yıl geçtikten sonra dain-i mürtehin olan kredi kuruluşunun onayı olmaksızın iptal ettirebilirsiniz.
 • Ancak ayrılmanız durumda, vefat halinde kredi borcunuzu mirasçılarınız ödemek zorunda kalabilir
 • Sözleşmeyi aldığınız yöntemden daha ağır koşullar içeren başka bir yöntem ile ayrılma hakkınızı kullanmanız istenemez. 4

YENİLEME

 • Sigorta poliçenizin yenilemeli olarak düzenlenmesi durumunda kredi süresi boyunca poliçenizi yenileme sorumluluğu size aittir.
 • Taahhüt vermiş olsanız dahi poliçenizi yenilememe hakkına sahipsiniz, ancak bu durumda, vefat halinde kredi borcunuzu mirasçılarınız ödemek zorunda kalabilir.

VERGİ AVANTAJI

 • Ücretli çalışan mükellefler ile yıllık gelir vergisi veren mükellefler kredili hayat sigortası primini gelir vergisi matrahından indirebilmektedirler.
 1. Hayat Sigortası Genel Şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 2. İhtiyaç duyduğunuz teminatı içeren, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan başka bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmeniz durumunda; mevcut poliçe veya katılım sertifikası, başlangıç tarihinden itibaren iptal edilir ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak tarafınıza iade edilir. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler aynı süre içinde tarafınıza yapılır.
 3. Cayma hakkınızı kullanabileceğinizin bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu hususta size ayrıca bilgilendirme yapılmamışsa, cayma hakkınız ilk primin ödenmesinden itibaren bir ay sonra sona erecektir. Bu süre poliçe özel şartlarında daha uzun olarak belirlenebilir. Cayma hakkı süresi bitiminden sonra iptal ve fesih haklarının kullanımı dain-i mürtehinin onayına bağlandıysa, ancak dain-i mürtehin olan kredi kuruluşunun onayı ile poliçenizi sonlandırabilirsiniz.
 4. Poliçe satın alınırken kullanılan yöntemlere, yüz yüze/şube, çağrı merkezi, mobil/internet şube örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, internet aracılığıyla satın aldığınız bir poliçeyi internet üzerinden iptal ettirebilirsiniz.
 5. Bir yıllık primini ödediğiniz hayat sigortalarında bir yıllık süre geçtikten sonra istediğiniz zaman sözleşmeden ayrılma hakkınız bulunmaktadır.