Kuruluşlar

Türkiye Sigorta Birliği (TSB)

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24 ncü maddesine göre sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye’de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri, kuruluşlarının tamamlanmasından ve ruhsatların alınmasından itibaren bir ay içerisinde Birliğe üye olmak zorundadır.

Kuruluş Tarihi

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 1954 yılında kurulmuştur.

İletişim

Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza
No:195 Kat: 1-2 Levent / İSTANBUL
Tel: 212 324 19 50
Faks: +90 212 325 61 08
Web: https://tsb.org.tr/
E-posta: genel@tsb.org.tr