Duyurular

27/08/2022 TARİHİNDE YAZILISI, 14/10/2022 TARİHİNDE SÖZLÜ BÖLÜMÜ YAPILAN SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERE AİT DUYURU

Kurumumuzca 27/08/2022 tarihinde yazılısı, 14/10/2022 tarihinde sözlü bölümü yapılan Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan 4 (dört) adayın atamalarına esas olmak üzere aşağıda istenilen belgeleri en geç 16/12/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurumumuz Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına (Barbaros Mh. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İSTANBUL) şahsen müracaat ederek, teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama Başvuru Formu (Kurumdan temin edilecektir.)

 2. Nüfus Cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi. (Kurum tarafından onaylanacaktır.)

 3. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya onaylı sureti.

 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

 5. Erkek adaylardan askerlik durumuna dair beyan.

 6. Adli sicil beyanı.

 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

 8. Mal bildirim beyannamesi.

 9. Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.

 10. Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

AÇIKLAMALAR

 • 7 ve 8 inci maddelerdeki belgeler Kurumun resmi internet sitesinden (www.seddk.gov.tr) temin edilerek doldurulacaktır.

 • İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Not: 7 ve 8. maddelerdeki belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Mal Bildirimi Formu

 

DUYURULUR

İSTANBUL, 29/11/2022