Mevzuat

Yönetmelikler

Mevzuat Tarih
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hk. Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2021
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik 25.11.2021
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik 07.08.2007
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2021
Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 19.12.2020
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.12.2020
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 14.02.2020
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği 18.04.2019
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.09.2017
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği 25.08.2015
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 23.08.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 28.08.2015