Mevzuat

Uluslararası Düzenlemeler

Avrupa Birliği Düzenlemeleri
Hayat Dışı Sigortalar
Mevzuat Tarih
22 Haziran 1987 tarihli ve (87/344/EEC) sayılı Konsey Direktifi 13/12/2012
29 Haziran 1995 tarihli 95/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 13/12/2012
358/2003 Nolu ve 27 Şubat 2003 tarihli Komisyon Tüzüğü EEC Antlaşmasının Kendisine Verdiği Yetkiye Dayanarak Sigorta sektöründeki uygulamalarına ilişkin düzenlemeler 13/12/2012
73/239/EEC: Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetlerinde başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli Birinci Konsey Direktifi 13/12/2012
Anlaşmanın 67.maddesinin uygulanması hakkındaki 24 Haziran 1988 tarihli 88/361/AAT tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Kararı 13/12/2012
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili bir Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Direktifi 13/02/2012
Hayat dışı sigorta islerinde işletme kurma serbestisine konulan kısıtlamaların kaldırılması hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli ve (73/240/EEC) sayılı Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyeti ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve 73/239/EEC sayılı Direktif ile 88/357/EEC Sayılı Direktifi değiştiren 18 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Konsey Direktifini kredi sigortası ve kefalet sigortası bakımından tadil eden 22 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Direktifi tadil eden 29 Haziran 1976 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu, hizmet sunma serbestisinin fiilen kolaylaştırılması ve 73/239/EEC sayılı Direktifin tadili hakkında 22 Haziran 1988 tarihli İkinci Konsey Direktifi 13/12/2012
Motorlu Taşıtlar
Mevzuat Tarih
2000/26/EEC Sayılı 73/239/EEC ve 88/357/EEC Direktiflerini Tamamlayan 16 Mayıs 2000 tarihli Üye Ülkelerin Motorlu Araç Kullanımında Sosyal Sorumluluğa Karşı Sigorta Yasalarının Uyumlaştırılmasına Dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Araç Sigortası Direktifi) 13/12/2012
4.3.1 72/166/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
84/5/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 30 Aralık 1983 tarihli İkinci Konsey Direktifi 13/12/2012
90/232/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 14 Mayıs 1990 tarihli Üçüncü Konsey Direktifi 13/12/2012
Motorlu taşıtların kullanımında hukuki sorumluluk sigortası ve bu sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılması hakkında 72/166/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ile ilgili 26 Ocak 1999 tarihli Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili18 Mayıs 1988 tarihli Sekizinci Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 13 Aralık 1974 tarihli Üçüncü Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli Birinci Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli İkinci Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Altıncı Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Beşinci Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Dördüncü Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Dokuzuncu Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Yedinci Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 21 Aralık 1992 tarihli Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 27 Ekim 1997 tarihli Komisyon Kararı 13/12/2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 30 Mayıs 1991 tarihli Komisyon Kararı 13/12/2012
Özellikle motorlu taşıt mali sorumluluk konusunda olmak üzere, hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu ile ilgili 73/239/EEC sayılı Direktifi ve 88/357/EEC sayılı Direktifi değiştiren 8 Kasım 1990 tarihli Konsey Direktifi 13/12/2012
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği Düzenlemeleri