Duyurular

Katılım esaslı faaliyetler için "Sigorta ve Bireysel Emeklilik Aracıları Eğitim Kitabı" yayımlandı

Sigorta ve bireysel emeklilik aracıları ile katılım esaslı faaliyeti gösteren şirket personelinin katılım finans alanında gelişimine ve ilgili mevzuat uyarınca düzenlenecek eğitim ve sınav programlarına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmış olan Katılım esaslı faaliyetler için "Sigorta ve Bireysel Emeklilik Aracıları Eğitim Kitabı" sektör çalışanlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Katılım esaslı faaliyetler için "Sigorta ve Bireysel Emeklilik Aracıları Eğitim Kitabı"na aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilir.

Katılım esaslı faaliyetler için "Sigorta ve Bireysel Emeklilik Aracıları Eğitim Kitabı"